Eerste Leerjaar A

Eerste jaar A
1. Basisvorming: 29 lesuren 
Nederlands 5

Wiskunde (met ondersteuning en remediëring) of
wiskunde+ (met verdieping en uitdaging)

4

Frans (met ondersteuning en remediëring) of
Frans+ (met verdieping en uitdaging)

4
Aardrijkskunde 2
Godsdienst 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Geschiedenis 1
   
Sociale activiteiten, leren leren en ICT 2
2. Belangstelling en talenten: 3 lesuren  
 Workshops Business en IT  
 Workshops Mens en samenleving  
 Workshops Wetenschap en techniek  
  32 uren

Lees hier de volledige infobrochure van het eerste leerjaar A.