Eerste Leerjaar A

Eerste jaar A
1. Basisvorming: 29 lesuren 
Nederlands 5

Wiskunde (met ondersteuning en remediëring) of
wiskunde+ (met verdieping en uitdaging)

4

Frans (met ondersteuning en remediëring) of
Frans+ (met verdieping en uitdaging)

4
Aardrijkskunde 2
Godsdienst 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Artistieke vorming (Beeld / Muziek) 2
Geschiedenis 1
Engels 1
Sociale activiteiten, leren leren en ICT 1
2. Belangstelling en talenten: 2 lesuren  
 Workshops Business en IT  
 Workshops Mens en samenleving  
 Workshops Wetenschap en techniek  
  32 uren