Moderealisatie en -verkoop - Vijfde en zesde jaar BSO

Moderealisatie en -verkoop (BSO)
1. Algemene vorming: 12u Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
2. Specifieke vorming: 22u     
C.P.L. (Communicatie, Presentatie & Lifestyle) en verkoop 10 6
Mode 6 6
Retouches 6 4
Stages (modeverkoop en retouches) * 6
  34 uren 34 uren

* Ook in het 5e jaar MRV hebben de leerlingen stages, zij het een 'blokstage' in de vorm van werkplekleren.