Handel - Vijfde en zesde jaar TSO

Handel (TSO) Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 11 11
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
  34 uren 34 uren