Boekhouden-informatica - Vijfde en zesde jaar TSO

Boekhouden-informatica (TSO) Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 8 8
Duits 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 4 4
Toegepaste informatica 5 5
 

34 uren

34 uren