Beroepsvoorbereidend jaar (2e jaar BSO)

Beroepsvoorbereidend jaar
1. Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte: 18u
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Sociale activiteiten 1
Wiskunde 3
2. Beroepenvelden: 14u
Computervaardigheden 3
Frans 2
Initiatie tot administratie en verkoop 2
Mode 7
  32 uren