Vrije dagen 2022 - 2023

Vrije dagen tijdens het eerste trimester:

Vrijdag 16 september 2022 (klassenradendag)
Maandag 17 oktober 2022 (pedagogische studiedag)
Maandag 31 oktober - zondag 6 november 2022 (Allerheiligenvakantie)
Vrijdag 11 november 2022  (Wapenstilstand)
Maandag 26 december 2022 - zondag 8 januari 2023 (Kerstvakantie)

Vrije dagen tijdens het tweede trimester:

Maandag 31 januari 2023 (Plaatselijke vrije dag)
Maandag 20 februari 2023 - zondag 26 februari 2023 (Krokusvakantie)
Maandag 3 april 2023 - zondag 16 april 2023 (Paasvakantie)

Vrije dagen tijdens het derde trimester:

Maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 (O.H.-Hemelvaart met brugdag)
Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)
Einde van het schooljaar: de lessen eindigen op vrijdag 30 juni 2023.