Vrije dagen 2021 - 2022

Vrije dagen tijdens het eerste trimester:

Woensdag 15 september 2021 (klassenradendag)

Vrijdag 24 september 2021 (pedagogische studiedag)

Maandag 1 november 2021 - zondag 7 november 2021 (Allerheiligenvakantie)

Donderdag 11 november 2021 - Wapenstilstand   

Maandag 27 december 2021 - zondag 9 januari 2022 (Kerstvakantie)

Vrije dagen tijdens het tweede trimester:

Vrijdag 4 februari 2022 (Plaatselijke vrije dag)

Maandag 28 februari 2022 - zondag 6 maart 2022 (Krokusvakantie)

Maandag 4 april 2022 - zondag 17 april 2022 (Paasvakantie)

Vrije dagen tijdens het derde trimester:

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (O.H.-Hemelvaart met brugdag)

Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)