Schoolreglement

Om als school onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn een aantal regels en afspraken nodig in verband met de organisatie van het schoolleven. Deze regels en afspraken hebben betrekking op onze school als leergemeenschap, en op onze school als opvoedings- en leefgemeenschap. 
 

Waar vind je het schoolreglement?

  • In een handige brochure, te verkrijgen op het secretariaat.

Extra afspraken

Aparte afspraken voor bepaalde vakken (L.O., praktijkvakken, enz.) en voor het gebruik van het digitale schoolplatform Smartschool worden tijdens de eerste lesdagen met de betreffende leerkracht gemaakt.