Overlegorganen

Schoolraad

In de Schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders (verkozen in de Ouderraad), leerlingen (verkozen in de Leerlingenraad) en leerkrachten (verkozen vanuit het personeel) samen met de gecoöpteerde vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De Schoolraad vergadert minstens 3 maal per schooljaar.
 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een twaalftal zeer gemotiveerde ouders, die zich nauw betrokken voelen bij de school en die willen meedenken over het dagdagelijkse schoolbeleid. De Ouderraad vergadert minstens drie maal per schooljaar met de directie. Wanneer u rechtstreeks aan hun een vraag wil stellen of een probleem wil signaleren, dan kunt u mailen naar ouderraad@stella-matutina.be.
 

Leerlingenraad, Yolas

De leerlingen van Yolas worden aangemoedigd om mee na te denken over het samenleven op school, over afspraken en activiteiten die allen aanbelangen. Maar Yolas kan ook zelf initiatieven nemen en uitwerken, zoals muziek­middagen, de organisatie van het galabal of enquêtes over een welbepaald thema.