Overlegorganen

Schoolraad

In de Schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders (verkozen in de Ouderraad), leerlingen (verkozen in de Leerlingenraad) en leerkrachten (verkozen vanuit het personeel) samen met de gecoöpteerde vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De Schoolraad vergadert minstens 3 maal per schooljaar. In de voorbije schooljaren zijn de onderliggende raden niet overgegaan tot de oprichting van een schoolraad.
 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een twaalftal zeer gemotiveerde ouders, die zich nauw betrokken voelen bij de school en die willen meedenken over het dagdagelijkse schoolbeleid. De Ouderraad vergadert minstens drie maal per schooljaar met de directie. Wanneer u rechtstreeks aan hun een vraag wil stellen of een probleem wil signaleren, dan kunt u mailen naar ouderraadstellamatutina@hotmail.com

Pedagogische cel

De pedagogische cel bestaat uit een tiental leerkrachten en zij geven advies aan de directie voor het pedagogisch didactisch beleid en de organisatie van de school. De pedagogische cel vergadert 1 maal om de 3 weken.
 

Leerlingenraad, MAF

De leerlingen van MAF worden aangemoedigd om mee na te denken over het samenleven op school, over afspraken en activiteiten die allen aanbelangen. Maar MAF kan ook zelf initiatieven nemen en uitwerken, zoals muziek­middagen, de organisatie van het galabal of enquêtes over een welbepaald thema.