Knappe slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs

Volgens de meest recente statistieken van het Departement Onderwijs en Vorming doen onze oud-leerlingen van TSO het echt wel schitterend aan de hogescholen en universiteiten. De cijfers waarover we beschikken, slaan op oud-leerlingen die hier afstudeerden van juni 2013 tot juni 2018.

Welnu, ruim 91 % van de leerlingen uit onze TSO-studierichtingen studeert verder10 % kiest na Stella Matutina voor een academische bacheloropleiding (ABA) aan een universiteit. De overige 81 % van de leerlingen die verder studeren, gaat naar een hogeschool voor een professionele bacheloropleiding (PBA).

Maken zij een goede kans om te slagen in het hoger onderwijs? Jazeker, onze oud-leerlingen die voor een ABA kozen, behaalden in hun eerste jaar aan de universiteit een studierendement (*) van ruim 57 %; het Vlaamse gemiddelde van scholen met dezelfde TSO-opleidingen als onze school is hier amper 37 %.  En onze oud-leerlingen die voor een PBA kozen, behaalden in hun eerste jaar aan de hogeschool een studierendement (*) van 72 %, en ook dat is ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 64 %.

Enkele veel gekozen studierichtingen waar onze oud-leerlingen goed scoren, met telkens hun studierendement en het Vlaamse gemiddelde studierendement op het einde van het eerste jaar:

- na Handel TSO en Boekhouden-informatica TSO:

            PBA Bedrijfsmanagement                 80 %                (63 %)        

            PBA Office management                   89 %                (69 %)

            (Deze 2 studierichtingen tellen samen een 10-tal afstudeerrichtingen)

- na Sociale en technische wetenschappen TSO:

            PBA ergotherapie                              78 %                (68 %)

            PBA verpleegkunde                           82 %                (71 %)

            PBA vroedkunde                               74 %                (60 %)

            PBA secundair onderwijs                   73 %                (58 %) 

            PBA sociaal werk                              80 %                (63 %)

            PBA toegepaste psychologie              73 %                (62 %)

- na Techniek-wetenschappen TSO:

            ABA industriële wetenschappen        75 %                (44 %)

            PBA biomedische laboratoriumwet.   84 %                (75 %)

            PBA chemie                                     93 %                (71 %)

Het blijkt ook dat gemiddeld 31 % van de oud-leerlingen van onze school (hier afgestudeerd tussen 2009 en 2014), netjes binnen de voorziene 3 jaar hun bachelor-diploma behalen. Het Vlaamse gemiddelde van vergelijkbare middelbare scholen ligt rond 25 %. 

(*) Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. van het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven).  Meer info hier-over en tal van andere (cijfer-)gegevens i.v.m. verder studeren vind je op: www.onderwijskiezer.be