Welzijnswetenschappen - 3de graad

Welzijnswetenschappen
Doorstroom
Vijfde jaar Zesde jaar
Algemeen gedeelte    
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6 5
Nederlands 4 4
Natuurwetenschappen 3 2
Engels 2 2
Filosofie 2 2
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 2 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Gemeenschappelijk funderend leerplan en Financieel economische vorming 1 1
Statistiek 0 1
Complementair gedeelte    
Artistieke vorming 1 1
Frans 1 1
ICT 1 1
Wiskunde 1 0
Natuurwetenschappen 0 1
  32 uren 32 uren