STEM - wetenschappen - Tweede jaar

Economie en organisatie  
Nederlands 4
Wiskunde 4
Frans 3
Artistieke vorming (Beeld / Muziek) 2
Engels 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Boost (remediëring, verdieping, leren leren, studiekeuzebegeleiding, groepsbevorderende activiteiten...)  2
STEM 5
32 uren