Maatschappij en welzijn - 2de graad

Maatschappij en welzijn
( Dubbele finaliteit )
Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Maatschappij en welzijn 10 12
Boost (remediëring en verdieping Nederlands - wiskunde 1 -
Seminarie - 1
ICT 1 -
  32 uren 32 uren