Bedrijf en organisatie - 2de graad

Bedrijf en organisatie
( Dubbele finaliteit )
Derde jaar Vierde jaar
Algemeen gedeelte    
Bedrijfseconomie 8 9
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Engels 2 2
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Gemeenschappelijk funderend leerplan 1 1
Complementair gedeelte    
Bedrijfseconomie 1 1
ICT 1 1
Artistieke vorming 1 0
Boost 1 0
Engels 0 1
Frans 0 1
  32 uren 32 uren