Bedrijf en organisatie - 2de graad

Bedrijf en organisatie
( Dubbele finaliteit )
Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Bedrijfseconomie 8 9
Boost (remediëring en verdieping Nederlands - wiskunde 1 -
Seminarie - 1
ICT 1 1
  32 uren 32 uren