Maatschappij en welzijnswetenschappen - 2de graad

Maatschappij- en welzijnswetenschappen
( D-finaliteit )
Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
Inleiding filosofie 1 2
Sociologie - psychologie 5 5
Boost (remediëring en verdieping Nederlands - wiskunde) 1 -
Seminarie - 1
ICT 1 1
  32 uren 32 uren