Belangrijke mededeling inschrijvingen 2020-2021

juni 2020

Omwille van de coronacrisis zijn zowel onze infoavond voor de 1e jaars als onze geplande info- en inschrijvingsdagen jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Onze inschrijvingsprocedure is dan ook aangepast aan de huidige omstandigheden.

Via deze link kan u uw zoon of dochter inschrijven. U krijgt na de aanmelding via mail bevestiging van ontvangst en verdere richtlijnen om de inschrijving definitief te maken.

Voor de overgangsjaren kan u zich al digitaal aanmelden. U zal na aanmelding zo snel mogelijk door de school gecontacteerd worden om te bevestigen of we de definitieve inschrijving kunnen garanderen dan wel of u op de wachtlijst wordt geplaatst.

Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten voor welke studierichting onze eigen leerlingen zullen kiezen. Daarom verklaren wij VOORLOPIG alle studierichtingen VOLZET. De kans is echter groot dat er nog plaatsen vrijkomen.

Uiteraard kan u uw zoon/dochter dan ook best al aanmelden. Dit kan via de knop inschrijvingen (= voorbereiding op inschrijving). 

Deze aanmeldingen worden chronologisch op een wachtlijst  geplaatst.De school neemt zo snel mogelijk contact op met u om de eventuele definitieve inschrijving in orde te maken. Dit zal ten laatste gebeuren voor de zomersluiting van de school op 7 juli 2020.

Om de digitale aanmelding vlot te laten verlopen, is het handig om volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • de identiteitskaart van de leerling (voor het rijksregisternummer);
  • gsm-nummers van de kandidaat-leerling en de ouders;
  • email-adressen van de kandidaat-leerling en de ouders.

Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om het formulier in te vullen. Je kan niet tussentijds opslaan.

Mocht u problemen ervaren bij het digitaal inschrijven of hebt u andere vragen, dan kunt u de school op schooldagen steeds bereiken op het nummer 03 669 62 63 of via mail: onthaal@stella-matutina.be.

U zal nog door de school gecontacteerd worden voor verdere afspraken rond het bezorgen van de nodige documenten voor de definitieve inschrijving. 

In de zomervakantie is er gelegenheid tot inschrijven na telefonisch contact met de school tijdens weekdagenvan 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

  • van 1 tot 7 juli
  • vanaf 19 augustus  

Ter informatie:

  • U vindt hier de schoolbrochure vernieuwde 1e graad, met daarin alle informatie over de 1e en 2e jaren A en B.
  • Als u al eens de sfeer van het eerste leerjaar in onze school wil opsnuiven, dan bekijkt u maar even deze Powerpoint voorstelling.
  • Voor alle inschrijvingen vanaf het tweede jaar, de zogenaamde ‘zij-instromers’, respecteren wij de volgorde waarin de aanmeldingen gebeuren, en wij proberen om alle aanmeldingen of vragen voor inschrijving te realiseren wanneer deze zich vóór 4 juli voordoen. In de voorbije jaren is dat ons trouwens altijd gelukt. 
  • U vindt hier de schoolbrochure 2e en 3e graad, met daarin alle informatie over onze BSO- en TSO-studierichtingen vanaf het 3e jaar.
  • Voor alle kandidaat-leerlingen: onder deze link zit de Infobrochure 2020-2021 waarin u alle praktische informatie voor volgend schooljaar terugvindt (bijvoorbeeld: vrije dagen, leerboeken, schoolbusvervoer, …)

Met vriendelijke groeten

Luc Van Poppel, directeur