Kalender

Vrije dagen tijdens het eerste trimester:

Vrijdag 22 september 2023 (klassenradendag)
Woensdag 11 oktober 2023 (pedagogische studiedag)
Maandag 30 oktober - zondag 5 november 2023 (Allerheiligenvakantie)
Maandag 25 december 2023 - zondag 7 januari 2024 (Kerstvakantie)

Vrije dagen tijdens het tweede trimester:

Maandag 29 januari 2024 (Plaatselijke vrije dag)
Maandag 12 februari 2024 - zondag 18 februari 2024 (Krokusvakantie)

Woensdag 6 maart 2024 (Pedagogische studiedag)
Maandag 1 april 2024 - zondag 14 april 2024 (Paasvakantie)

Vrije dagen tijdens het derde trimester:

Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 (O.H.-Hemelvaart met brugdag)
Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
Einde van het schooljaar: de lessen eindigen op vrijdag 28 juni 2024. 

Andere belangrijke data 

De meest recente en juiste data van activiteiten vindt u steeds in de planner op Smartschool!

Datum

Activiteit

21 september sportdag
22 september Klassenradendag - vrijaf voor leerlingen
29 september scholenveldloop 1ste jaar
5 oktober dag van de leerkracht
10 oktober BAMA - avond (info hoger onderwijs) - Strijboshof
11 oktober pedagogische studiedag
20 oktober

dag van de jeugdbeweging

rapport 1: dagelijks werk + attitudes

24 oktober individueel oudercontact
6 november toneelvoorstelling "De Drankduivel" - 4de jaar
17 - 18 november vlaaienslag
8 december rapport 2: dagelijks werk 
12 december Start evaluatieweek 1A + 2A
13 december Start evaluatieweek 1B + 2B
21 december individueel oudercontact met rapportuitreiking 3
15 januari

oudercontact voor nieuwe leerlingen

oudercontact met vakleerkrachten

2 februari dikke truiendag
5 februari algemene infoavond ivm studiekeuze - 2de jaar
9 februari rapport 4: dagelijks werk + attitude
28 - 29 februari  schooltoneel
6 maart pedagogische studiedag
8 maart infoavond studiekeuze - 6de jaar
12 maart infoavond leerlingen zesde leerjaar en hun ouders
29 maart rapport 5: dagelijks werk
20 april infodag
13 - 17 mei eindejaarsreis Berlijn - 6de jaar
10 juni rapport 6: dagelijks werk
25 juni proclamatie 6de en 7de jaar
27 juni eindrapport + individueel oudercontact

Geen activiteiten gevonden.