Knappe slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs

Volgens de meest recente statistieken van het Departement Onderwijs en Vorming doen onze oud-leerlingen van TSO het echt wel schitterend aan de hogescholen en universiteiten. De cijfers waarover we beschikken, slaan op oud-leerlingen die hier afstudeerden van juni 2009 tot 2014, en op hun slaagcijfers in het eerste jaar in het hoger onderwijs tot en met juni 2015.

Welnu, ruim 93 % van de leerlingen uit onze TSO-studierichtingen studeert verder: 10 % kiest na Stella Matutina voor een academische bacheloropleiding (ABA) aan een universiteit. De overige 83 % van de leerlingen die verder studeren, gaat naar een hogeschool voor een professionele bacheloropleiding (PBA).

Maken zij een goede kans om te slagen in het hoger onderwijs ? Jazeker, onze oud-leerlingen die  voor een ABA kozen, behaalden in hun eerste jaar aan de universiteit een studierendement (*) van ruim 67 %; het Vlaamse gemiddelde van scholen met dezelfde TSO-opleidingen als onze school is hier amper 37 %.  En onze oud-leerlingen die voor een PBA kozen, behaalden in hun eerste jaar aan de hogeschool een studierendement (*) van 72 %, en ook dat is ruim boven het Vlaamse gemiddelde van 65 %.

Enkele veel gekozen studierichtingen waar onze oud-leerlingen goed scoren, met telkens hun studierendement en het Vlaamse gemiddelde studierendement op het einde van het eerste jaar:

- na Handel TSO en Boekhouden-informatica TSO:

            PBA Bedrijfsmanagement                 78 %                (65 %)        

            PBA Office management                   87 %                (67 %)

            (Deze 2 studierichtingen tellen samen een 10-tal afstudeerrichtingen)

- na Sociale en technische wetenschappen TSO:

            PBA ergotherapie                              83 %                (65 %)

            PBA verpleegkunde                           79 %                (69 %)

            PBA kleuteronderwijs                        83 %                (76 %)

            PBA lager onderwijs                          76 %                (61 %) 

            PBA sociaal werk                              64 %                (59 %)

            PBA toegepaste psychologie              70 %                (56 %)

- na Techniek-wetenschappen TSO:

            ABA industriële wetenschappen        78 %                (50 %)

            PBA biomedische laboratoriumwet.   84 %                (73 %)

            PBA chemie                                     95 %                (73 %)

Het blijkt ook dat gemiddeld 40 % van de oud-leerlingen van onze school (hier afgestudeerd tussen 2005 en 2010), netjes binnen de voorziene 3 jaar hun bachelor-diploma behalen. Het Vlaamse gemiddelde van vergelijkbare middelbare scholen ligt daar onder de 30 %. 

(*) Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. van het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven).  Meer info hier-over en tal van andere (cijfer-)gegevens i.v.m. verder studeren vind je op: www.onderwijskiezer.be

Blog categorieën