Smartschool & ICT

SmartSchool

Onze school maakt gebruik van het digitaal leer- en communicatieplatform Smartschool. De leerkrachten en leerlingen gebruiken het dagelijks. Omdat we een goed contact met de ouders belangrijk vinden, willen we zoveel mogelijk ouders ertoe aanzetten om de extra mogelijkheden van het digitaal ouderplatform actief te gebruiken. Op die manier hopen we de ouders nog beter te informeren en bij de school te betrekken. 

Via Smartschool kunnen ouders de leerkrachten, de verschillende diensten en de directie rechtstreeks contacteren, de schoolagenda raadplegen, rapporten bekijken en afwezigheden opvolgen. Verder bieden we met Smartschool heel wat informatie aan die met het schoolleven te maken heeft.

Om als ouder Smartschool te gebruiken moet je met een persoonlijke co-account inloggen. Elke ouder ontvangt per brief de benodigde gegevens om deze co-account aan te maken. Ouders die hun wachtwoord niet meer terugvinden, nemen contact op met het secretariaat.

Neem een kijkje in de HANDLEIDING SMARTSCHOOL VOOR OUDERS

Chromebooks en laptops in bruikleen

Stella Matutina is reeds een aantal jaren bezig met een laptopproject. In onze leefwereld is de digitalisering immers volop aan de gang. Om alle leerlingen een kans te geven deze tendens te blijven volgen met een eigen toestel, heeft de Vlaamse overheid middelen voorzien via de "Digisprong". Daarnaast hebben wij als school de laatste jaren fors ingezet in het uitbreiden van de benodigde infrastructuur en WIFI-netwerk.

In de 1ste en 2de graad werken de leerlingen met een Chromebook (Google). Dit toestel is snel, compact en voldoet aan alle eisen om een meerwaarde te bieden voor het verwerken van de leerstof. In de 3de graad werken de leerlingen met een laptop (Windows). Het verschil in keuze heeft te maken met de softwarepakketten waarbij niet elk toestel geschikt is. Op deze manier brengen we onze leerlingen ook zelfredzaamheid bij voor het omgaan met verschillende besturingssystemen.

Om de leerlingen gebruik te laten maken van een laptop of Chromebook van de school, dient er een digitale bruikleenovereenkomst te worden ondertekend waarin de rechten en plichten staan opgelijst. Een voorbeeldexemplaar kan je terugvinden in onderstaande linken. Nadat je het contract hebt ondertekend, krijg je ook nog de mogelijkheid om jouw persoonlijke contract (met handtekeningen) te downloaden.