Ouderraad Stella Matutina

Wie zijn wij?

De ouderraad bestaat uit enkele ouders van één of meerdere kinderen van uw school. Wij zijn vrijwilligers met een warm hart die graag de ouderbetrokkenheid binnen de school verder willen participeren.

De ouderraad is opgericht om vooral betrokken te zijn bij de ontwikkelingen en groei van uw kind(eren). Een goede samenwerking tussen school en de ouders komt uw kind(eren) ten goede.

Wat doet de ouderraad?

Tijdens de ouderraadvergaderingen komen er verschillende onderwerpen ter sprake. De ouderraad kan zijn advies voorleggen aan de schoolraad en/of schoolbestuur.

Ook kan de ouderraad ondersteuning bieden door betrokken te zijn bij bepaalde activiteiten. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld; koekenslag, warmste week, kerstkraam, infoavonden e.d.). Bij ouderparticipatie gaat het om een actieve en ondersteunende rol voor ouders op school.

Stella Matutina heeft een actieve ouderraad en een schoolraad. Deze komen 3x per jaar samen om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden er ook verslagen gemaakt.

Aanspreekpunt voor alle ouders voor vragen, bekommernissen, voorstellen, ideeën etc.

Doelen van de ouderraad:

· Beste onderwijs voor uw kind!

· Continue willen streven naar kwaliteit van onderwijs en school adviseren, ondersteunen om hier het beste uit te halen. Het welzijn en welbevinden van uw kind staan hierbij voorop.

· De samenwerking tussen de school en ouders bevorderen.

· Samen de brug versterken tussen ouders en school.

· Verschil kunnen maken in de schoolloopbaan van uw kind(eren)

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met de ouderraad. Dit kan u doen door via u eigen smartschool account een mail te sturen naar de ouderraad. (bij zoeken ouderraad intoetsen).

De ouderraad is altijd op zoek naar creatieve, enthousiaste, gedreven en vooral betrokken ouders.

Wenst u nog geen lid te worden van de ouderraad maar u kunt af en toe wel een helpende hand zijn: Meld je gerust ook aan via de ouderraad.