Welkom nieuwe leerling!

Eerstejaars

Van de lagere school naar het middelbaar onderwijs is een grote stap! Dat beseffen we in’t Stella maar al te goed!

Daarom doen we al het mogelijke opdat jij je hier zo snel mogelijk thuis zal voelen.

De eerste dagen van september

kennismaking met leerlingen, leerkrachten, de school en de schoolomgeving. 

De tweede week

 gezamenlijk infomoment voor de ouders 

Half september

 sportdag 

Elke week

 een uurtje sociale activiteiten met thema's als kennismaken, vriendschap, respect, enz.

En natuurlijk kan je altijd blijven rekenen op je leerkrachten om je verder te ondersteunen als het nodig is.

Tweede tot zesdejaars

Een overstap naar een andere school brengt wel wat spanning mee. Maar geen paniek! Wij doen er alles aan om die overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De eerste dag:  

Kennismaking met je klas, leerkrachten, school en schoolomgeving

Ontvangst van onthaalboekje

De volgende dagen en weken:

Verdere kennismaking met de school, samen met een "buddy" uit je klas

Verdere opvolging van je welbevinden door klastitularis en vakleerkrachten

We verliezen je daarna niet uit het oog!

Op regelmatige tijdstippen zal je klastitularis vragen naar je bevindingen op onze school en je verder ondersteunen indien nodig.